کانال و گروه ای ارچت ویکتا چتو سیما چت و....

با پیوستن به این گرو و کانال با دوستان قدیمی خود گروه  ای ار چت صحبت کنید و با انها دیدار کنید
ادرس کانال
کانال ای ار چت :: https://telegram.me/irchat


لینک گروه بزرگ ای ار چت  https://telegram.me/joinchat/BsW5nAZ6u7f-4kVMEz7szw


بروز نویسان منبع : بروز نویسان |کانال و گروه تلگرام دوستان ای ار چت "سیما چت"یکتا چت
برچسب ها : کانال ,گروه